Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

'Αδεια χρήσης

Άδεια χρήσης

Οι άδειες Creative Commons αποτελούν έναν τυπικό τρόπο με τον οποίον οι δημιουργοί επιτρέπουν σε άλλους να χρησιμοποιούν το έργο τους. Το YouTube επιτρέπει στους χρήστες να επισημαίνουν τα βίντεό τους με μια άδεια Creative CommonsCC BY. Στη συνέχεια, οι χρήστες του YouTube μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, στα δικά τους βίντεο μέσω του Προγράμματος επεξεργασίας βίντεοτου YouTube.

Η αναφορά της προέλευσης γίνεται αυτόματα βάσει της άδειας CC BY, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε βίντεο που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας περιεχόμενο Creative Commons, θα εμφανίζονται αυτόματα οι τίτλοι των βίντεο προέλευσης κάτω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην κατοχή σας και οι άλλοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το έργο σας σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

 

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα;

Σε πολλές δικαιοδοσίες, όταν ένα άτομο δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο το οποίο αποτυπώνεται σε ένα υλικό μέσο, αυτομάτως και γενικώς το άτομο αυτό γίνεται κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω έργου. Ο κάτοχος του έργου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης με συγκεκριμένους τρόπους.

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς να τα παραβιάσω;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα κατόχου χωρίς αυτά να παραβιαστούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα περί ορθής χρήσης.

Ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να υποβάλει αξίωση για το βίντεό σας, ακόμα κι αν…

  • Κάνατε αναφορά στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων

  • Δεν χρησιμοποιήσατε για δημιουργία εσόδων το παράνομο βίντεο

  • Παρατηρήσατε ότι υπάρχουν παρόμοια βίντεο στο YouTube

  • Αγοράσατε το περιεχόμενο στο iTunes, σε CD ή σε DVD

  • Έχετε καταγράψει το περιεχόμενο εσείς οι ίδιοι από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή το ραδιόφωνο

  • Έχετε δηλώσει ότι "δεν υπάρχει πρόθεση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων"

Ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου επιτρέπουν τη χρήση των έργων τους βάσει ορισμένων προϋποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις άδειες Creative Commons.

Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα που ονομάζεται Content ID για να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται εύκολα το περιεχόμενό τους στο YouTube.

Τα βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube ελέγχονται σε σχέση με μια βάση δεδομένων με αρχεία που έχουν υποβληθεί σε εμάς από κατόχους περιεχομένου. Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να καθορίσουν τι θα συμβεί σε περίπτωση που το περιεχόμενο ενός βίντεο στο YouTube εμφανίζει αντιστοιχία με κάποιο έργο τους. Όταν εμφανίζεται αντιστοιχία, το βίντεο λαμβάνει μια αξίωση Content ID.

Τι επιλογές έχουν οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων;

Αν εντοπιστεί αντιστοιχία με το υλικό τους, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να επιλέξουν τις εξής ενέργειες:

  • Σίγαση του ήχου που εμφανίζει αντιστοιχία με τη μουσική τους
  • Απαγόρευση της προβολής ολόκληρου του βίντεο
  • Δημιουργία εσόδων από το βίντεο μέσω προβολής διαφημίσεων
  • Παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων προβολής του βίντεο